Verzorging van uitvaarten voor iedereen

Walburgis Uitvaartzorg is een regionaal werkende uitvaartonderneming. Wij komen voort uit een begrafenisfonds (opgericht in 1929) dat de uitvaarten voor de leden verzorgde en nog steeds verzorgt. Wij zijn een organisatie die werkt zonder winstoogmerk. Wij werken samen met professionele uitvaartondernemingen, maar voor de uitvaart en de crematie wordt uitsluitend met eigen vrijwilligers gewerkt. Voor al uw wensen voor de uitvaart (begrafenis of crematie) zetten wij ons maximaal in.

Walburgis Uitvaartzorg heeft aan de Severenstraat 1 te Amby-Maastricht een eigen Rouwcentrum, dat in mei 2015 in gebruik is genomen. Nabestaanden kunnen hier in een sfeervolle ruimte afscheid nemen van hun overledene.

Naturaverzekering

Walburgis Uitvaartzorg is zoals hiervoren is aangegeven voortgekomen uit het R.K.Begrafenisfonds St.Walburgis dat in 1929 in Amby werd opgericht. Inmiddels is de structuur gewijzigd in de Begrafenis- en Crematievereniging St.Walburgis. Dit is een naturaverzekering: de leden van de vereniging (inmiddels zo’n 1300) hebben recht op verzorging van hun uitvaart tot het bedrag waarvoor zij hun verzekering zijn aangegaan.

Klachtenprocedure

Onze vereniging heeft een interne Klachtenprocedure. Bekijk de procedure hier.

Bestuur

De vereniging wordt gerund door een bestuur dat ook helemaal uit vrijwilligers bestaat. Elk jaar wordt in mei de jaarvergadering voor de leden gehouden waarin (o.a.) de jaarstukken aan de orde komen en bestuursverkiezingen plaatsvinden. Deze jaarvergadering wordt in het regionale dagblad en op de website aangekondigd.

Nardus

Walburgis Uitvaartzorg is aangesloten bij de landelijke koepel samenwerkende uitvaartorganisaties. Deze koepel heeft de zogenaamde Nardus-norm ontwikkeld, met als doelstelling het verbeteren van het kwaliteitsniveau van de dienstverlening in de uitvaartbranche van de bij Nardus aangesloten uitvaartverenigingen. Jaarlijks legt het bestuur in de jaarvergadering verantwoording af over de toets aan de Nardus-norm. Voor de toets 2022 klik hier: Nardus

Additional information