Het bestuur van de vereniging is als volgt samengesteld:

Functie Naam Telefoon Mobiel

Voorzitter / Zakelijk leider

Dhr. Raijmond Weerts

 

 06-53376435

Secretaris

Dhr. Guus Gabbano

 043-3629622

 06-25109855

Penningmeester

Dhr. Huub Seyben

 

 06-15018321

Bestuurslid / 2e secretaris

Dhr. Jo Snackers

 043-3623117 

 06-53376437

Bestuurslid / Administrateur Ledenadmin.

Dhr. Albert Timans

 043-3633714

 06-38515707

Bestuurslid

Vacature

 

 

Bestuurslid

Mw. Pauline Vreuls-Caelen    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorste rij (v.l.n.r.) Albert Timans - Pauline Vreuls-Caelen - Guus Gabbano
2e rij: Peter Rikers - Raijmond Weerts - Huub Seyben - Jo Snackers

 

 

 

 

 

 

 

Additional information