Waarom verzekeren?

De kosten van een uitvaart zijn de laatste jaren fors gestegen. Dat houdt o.m. verband met hogere milieueisen die worden gesteld, maar ook zien we dat de wensen van nabestaanden uitgebreider worden. Ook zijn de grafrechten in diverse gemeenten de laatste jaren fors gestegen. Om u heen hoort u wel eens bedragen vallen van meer dan €10.000,- voor een volledige uitvaart. 

Een uitvaart bij Walburgis Uitvaartzorg kost momenteel gemiddeld €5.650,- (begraven) resp. €6700,- (cremeren). In de Lijst van Voorzieningen kunt u zien hoe dit bedrag is samengesteld. In deze bedragen zijn de kosten van een advertentie en een koffietafel niet inbegrepen. 

De bedragen, €5650,- en €6700,- hebben betrekking op een uitvaart waar geen extreme dingen gebeuren. Tel je daar bijvoorbeeld nog eens de kosten van een grafsteen en grafrechten bij dan wordt het bedrag al gauw €3.000,- tot € 3.500,- hoger.

Om zeker te zijn dat de uitvaart conform uw wensen wordt uitgevoerd is het verstandig om je tegen de kosten te verzekeren. Immers niet iedereen beschikt over voldoende spaargeld om die uitgave te kunnen doen.

De leden van Walburgis Uitvaartzorg zijn verzekerd voor de bedragen waarvoor zij zelf gekozen hebben bij het aangaan van hun lidmaatschap.  

Door aanscherping van wettelijke regels die aan tussenpersonen worden gesteld kan men zich helaas niet meer via onze vereniging verzekeren.

Additional information