Waarom verzekeren?

De kosten van een uitvaart zijn de laatste jaren fors toegenomen. Dat houdt o.m. verband met steeds hogere milieueisen die worden gesteld, maar ook zien we dat de wensen van nabestaanden steeds uitgebreider worden. Ook zijn de grafrechten in diverse gemeenten de laatste jaren fors gestegen. Om u heen hoort u wel eens bedragen vallen van €10.000,- voor een volledige uitvaart (inclusief grafsteen, grafrechten etc.)

Een uitvaart bij Walburgis Uitvaartzorg kost momenteel gemiddeld €6.600,- bij begraven en €6.300,- bij cremeren. In het Voorzieningenpakket (bij de downloads) kunt u zien hoe dit bedrag is samengesteld. De genoemde bedragen behelzen de directe kosten van een uitvaart waar geen extreme dingen gebeuren. Tel je daar bijvoorbeeld nog eens de gemiddelde kosten van een grafsteen en grafrechten bij dan wordt het totaalbedrag al gauw €3.000,- tot  €3.500,- hoger.

Om ervan verzekerd te zijn dat de uitvaart conform uw wensen worden uitgevoerd is het raadzaam om je tegen de kosten daarvan te verzekeren. Immers niet iedereen beschikt over voldoende spaargeld om die uitgave te kunnen doen.

De leden van Walburgis Uitvaartzorg zijn verzekerd voor de bedragen waarvoor zij zelf gekozen hebben bij het aangaan van hun lidmaatschap.  

Vanwege aanscherping van de wettelijke vereisten die aan tussenpersonen worden gesteld kan men zich niet meer via onze vereniging verzekeren.

Additional information