WALBURGIS UITVAARTZORG

Begrafenis- en crematievereniging “St. Walburgis Amby-Maastricht

Wij nodigen u uit voor onze jaarvergadering op 27 mei 2024 om 20.00 uur in de Amyer Hoof. 

Agenda jaarvergadering 27 mei 2024.

1. Openen.

2. Ingekomen stukken.

3. Verslag ledenvergadering 22 mei 2023.

4. Jaarverslag 2023.

5. Verslag van de financiële commissie van toezicht.

6. Bestuursverkiezing.

  Volgens het rooster zijn Thera Lahaye, Huub Seyben en René Thain periodiek    aftredend. Zij stellen zich herkiesbaar.

7. Presentatie van de nieuwe lijst van voorzieningen.

8. Mededelingen.

9. Rondvraag.

De stukken liggen een half uur vóór aanvang van de vergadering voor een ieder ter inzage in de vergaderruimte.

 

Klik hier voor het voorzieningenpakket 2024

Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend; verschillen zijn mogelijk.

Additional information