De jaarvergadering van dit jaar die oorspronkelijk stond gepland voor 20 mei 2021 gaat nu door op 18 oktober 2021 om 20.00 uur in de Amyerhoof. De vergaderstukken liggen een half uur vóór de vergadering ter inzage.

Klik hier voor het voorzieningenpakket 2021

 

Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend; afwijkingen zijn mogelijk.

Additional information