De jaarvergadering van Walburgis Uitvaartzorg werd gehouden op maandag 16 mei 2022 (20.00 uur) in de Amyerhoof, Severenplein 27 te Amby-Maastricht.

In deze vergadering werden de bestuursleden Raijmond Weerts en Jo Snackers die periodiek aftraden opnieuw herkozen voor een periode van 4 jaar.

In een bestaande vacature werd mw. Marie-Josee Oosterbosch voorgedragen en vervolgens gekozen tot bestuurslid.

Verder trad Eric Schiepers als lid van de Financiële commissie van toezicht periodiek af. Hij is opnieuw gekozen.

Het jaarverslag van het bestuur werd aan de algemene vergadering voorgelegd en toegelicht (zie onder “downloads”).

Ook werd een voorstel tot wijziging van de statuten door de vergadering aangenomen. De tekst van de aangepaste statuten vind u bij “downloads”.

 

Klik hier voor het voorzieningenpakket 2023

Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend; verschillen zijn mogelijk.

Additional information