De kosten van een uitvaart zijn schulden van de nalatenschap en komen zodoende voor rekening van de erfgenamen. Wie erfgenamen zijn staat in de wet of is bepaald in een testament.
 

Additional information