Voor het verwerken van het verlies kan het dragen van de kist een zeer belangrijk onderdeel zijn. Niet alleen familie maar ook naasten mogen de kist dragen. Vaak wordt de kist op een rijdende baar geplaatst waardoor minder inspanning nodig is om de kist te verplaatsen. Er is altijd de uitvaartleider die de dragers instrueert en begeleidt.

Additional information