Nadat de huurtermijn van een graf verstreken is zal door de beheerder van de begraafplaats de ruimte vrij gemaakt worden. Dit ruimen van een graf zal van tevoren bekend gemaakt worden. Bij een algemeen graf zal dit over het algemeen in de directe omgeving van het graf gebeuren. Bij een eigen graf zullen de rechthebbenden hierover geïnformeerd worden. Zij krijgen dan veelal de mogelijkheid geboden te huurtermijn tegen betaling te verlengen of het graf te ruimen. Bij ruiming worden meestal de nog aanwezige stoffelijke resten herbegraven op een anonieme plek op de begraafplaats.

Additional information