Een eigen graf biedt meer mogelijkheden maar de mogelijkheden verschillen per begraafplaats. Elke gemeente heeft een verordening waarin eisen staan over onder andere het materiaal en de maximale afmetingen van een monument. Deze verordeningen zijn op te vragen bij de gemeente. Bij een plaatselijke steenhouwerij kunt u voorbeelden zien van verschillende vormen, teksten en materialen.

Additional information