Deze wens dient u vast te leggen in een testament. Dit kunt u doen via uw huisarts waarbij het van belang is dat u vooraf een afspraak maakt met een wetenschappelijk instituut dat uw lichaam wil hebben. Er vind dus geen begrafenis of crematie plaats. Wel kan er natuurlijk een afscheidsplechtigheid worden gehouden. Als er op het moment van overlijden geen behoefte is aan het lichaam wordt dit lichaam alsnog gecremeerd of begraven.

Additional information