Overlijden brengt veel "papierwerk" met zich mee, hierop zijn veel mensen niet voorbereid. Er moeten allerlei zakelijke beslissingen genomen worden. Zo kan veel veranderen ten aanzien van bijvoorbeeld bankzaken, verzekeringen, uitkeringen en dergelijke. De handleiding "Gids na een overlijden van de Landelijke Stichting Rouwbegeleiding" helpt u bij het nemen van zulke beslissingen na een overlijden. Aan nabestaanden wordt deze gids verstrekt door Walburgis Uitvaartzorg.

Additional information