Een uitvaartverzekering kan worden gesloten op 3 manieren:

Premiebetaling
De meest gebruikelijke vorm is een verzekering met een maandelijkse premiebetaling. Het ‘premiepakket’ van de meeste uitvaartverzekeringen behelst standaard zaken. Niet meer en niet minder.

Koopsom
In deze vorm van verzekeren betaalt u een bedrag ineens. Afhankelijk van uw leeftijd betaalt u een stuk minder dan het verzekerd bedrag.  

Storting
Ook dit is een manier om een uitvaart van tevoren in één keer te regelen. In de regel wordt hiervan gebruikt gemaakt indien iemand de leeftijd van 80 jaar heeft bereikt of als men zich, ten gevolge van een ernstige medische indicatie, niet meer kan (bij)verzekeren door middel van premiebetaling per maand of door betaling van een koopsom.

Additional information